youtube
Wersja angielska
Recitale

Recitale najbardziej znanych artystów starszego i młodszego pokolenia np. Jerzy Połomski, Halina Kunicka, Hanna Banaszak, Marlena Drozdowska, Krystyna Giżowska, Jacek Wójcicki, Ryszard Rynkowski, Zbigniew Wodecki, Anna Maria Jopek, Michał Bajor, Ewa Bem, Danuta Błażejczyk, Halina Frąckowiak, Irena Jarocka, Robert Ja-nowski, Waldemar Kocoń, Janusz Las-kowski, Bohdan Łazuka, Alicja Majewska przy akomp. Włodzimierza Korcza, Wojciech Młynarski, Krystyna Prońko, Andrzej Rosiewicz, Andrzej Rybiński, Jerzy Rybiński, Stanisław Sojka, Lidia Stanisławska, Danuta Stankiewicz, Tadeusz Woźniak.