youtube
Wersja angielska
Kongresowa, plan widowni

KONGRESOWA
PLAN WIDOWNI


Zakup cegiełek:

_____ Parter, amfiteatr do 36 rzędu - 45 zł
_____ Amfiteatr 37 rząd, balkon - 36 zł
_____ Kanapki, przystawki - 30 zł

Dochód z cegiełek przeznaczony jest na działalność
statutową Fundacji "Prometeusz".
http://www.fundacjaprometeusz.pl

widownia

 

Historia